OSNOVNE KARAKTERISTIKE NAŠIH PROIZVODA:
 • Plombe imaju slovnu oznaku serije od A-Ž i brojčanu oznaku od 5 znamenaka.
 • Plombe mogu biti izrađene u boji po izboru iz naše palete.
 • Ostale mogućnosti (ovisno o tipu plombe):
  • Logotip firme
  • Naziv (15 slovnih mjesta uključujući razmake)
  • Šifra (5 brojeva - razmak-broj)
  PRODUŽNA PLOMBA - plastična plomba koja se koristi za jednokratnu upotrebu. Namijenjena je za plombiranje kabastih pošiljaka. Upotrebljava se u kombinaciji sa žicom ili špagom. Uz nju obavezno ide PLOMBA CAKL ili AP radi kontrolnog broja i naziva.


  Plomba d.o.o., 2008.